شرکت پرتو صنعت پاژ در راستای بومی سازی قطعات حساس در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی اقدام به تدوین دانش فنی و تهیه شناسنامه فنی ساخت قطعات اصلی دستگاه های بسته بندی (Bagging) برند های Bag Line و Moller و Haver & Boecker بوسیله دستگاه های اسکنر سه بعدی پیشرفته و با بهره گیری از کارشناسان مجرب در زمینه مهندسی معکوس نموده است. در حال حاضر تعداد زیادی از این قطعات توسط این شرکت تولید و بر روی دستگاه های واحد بسته بندی شرکت های پتروشیمی نصب گردیده است و خوشبختانه پس از گذشت بیش از یک سال این قطعات همچنان بدون هیچ مشکلی در سرویس قرار دارند. همچنین فرایند اسکن سه بعدی و مهندسی معکوس برای حدود 700 عدد از این قطعات انجام شده و نقشه ساخت آنها تهیه شده است. 

نکته قابل توجه در خصوص ساخت این قطعات توسط شرکت پرتو صنعت پاژ قابلیت ساخت و تحویل فوری ، کیفیت و دقت بسیار بالا در ساخت قطعات و قیمت به مراتب کمتر نسبت به نمونه خارجی می باشد که باعث شده این شرکت در حال حاضر قرارداد های بسیار بزرگی برای ساخت قطعات در دست اجرا داشته باشد.