استان بوشهر، عسلویه، خیابان ساحلی، روبروی پارک مروارید، جنب پیترا بوف، ساختمان نگین، طبقه ۱+، واحد ۱۰۴

 info@PartoSanatco.ir , PartoSanatco@ymail.com