مشهد :  کیلومتر ۱۲ بزرگراه آسیایی(جاده قوچان)، پارک علم و فناوری خراسان، نبش نرگس ۲ و ۴

 info@PartoSanatco.ir , PartoSanatco@ymail.com