کوپلینگ های دیافراگمی

این تجهیز جهت کاربردهای سرعت بالا طراحی شده و دارای هیچگونه قطعات متحرک نمی باشد، طراحی خاص دیافراگم این نوع کوپلینگ، انعطاف پذیری و ظرفیت بالای انتقال گشتاور را  به نسبت وزن کم کوپلینگ به همراه

دارد. دیافراگم ها یا همان دیسکها گشتاور را از محور به سایر قسمت ها انتقال می دهند.

ویژگیهای خاص این تجهیز فن آور :

1- به روانکاری نیاز ندارند.

2- در صورت به بکارگیری صحیح، دچار سایش نگردیده و طول عمر آنها بسیار زیاد خواهد بود.

3- توانایی جبران ناهم محوری در mode های مختلف در دور بالا، با اعمال نیروهای واکنشی کم بر یاتاقان های تجهیزات دوار .

4- طراحی خاص دیافراگم باعث ایجاد خاصیت ارتجاعی و توزیع تنش یکنواخت بر روی سطح دیافراگم است.

5- متریال دیافراگم با توجه به شرایط کاری کوپلینگ انتخاب می گردد و با استفاده از روش های خاص جوشکاری به قطعه Spacer متصل می گردد.