واحد مهندسی
 واحد مهندسی به عنوان قلب تپنده شرکت، علاوه بر نظارت بر فرآیندهای تولید، مسئولیت طراحی و تهیه نقشه های ساخت تجهیزات و قطعات را در حوزه صنایع نفت گاز و پتروشیمی داراست.  مهندسین مجرب و کار آزموده در واحد مهندسی با استفاده از نرم افزارهای روز دنیا همچون : Ansys, Catia, SolidWorks,   Geomagic, Rapidform  CF Turbo  فرآیندهای طراحی و مهندسی معکوس  را انجام می دهند.همچنین این واحد در تعامل مستقیم با واحد برنامه ریزی که وظیفه هماهنگی  درون سازمانی  و پایش و کنترل پروژه ها را داراست می باشد .