شرکت پرتو صنعت پاژ تا راه اندازی سایت ماهشهر، آمادگی خود را جهت استقرار تیم مهندسی و تجهیزات مهندسی معکوس در محل کارفرما اعلام می دارد.

 info@PartoSanatco.ir , PartoSanatco@ymail.com