جهت استخدام در شرکت پرتو صنعت پاژ فرم ذیل را دانلود و تکمیل نمایید و سپس از قسمت ارتباط با شرکت برای ما ارسال فرمایید.