قطعات حساس توربین کمپرسورها (LABYRENTH SEAL,OIL SLINGER)
LABYRENTH SEAL: نوعی آب بند مکانیکی است که با فراهم آوردن مسیری پر پیچ و خم در برابر جریان، مانع از نشت سیال و روانکار از تجهیزات دوار می شود، به طوری که سیال جهت نشت باید از مسیری طولانی همراه با جریان های گردابی کنترل شده به عنوان تله سیال، عبور کند. این نوع آب بند معمولا شامل تعداد زیادی شیار است که با قرار گرفتن حول شافت دواربا گپ هوایی بسیار کوچک، بدون تماس با شافت، کار آب بندی را انجام می دهد و به همین سبب عملکردی بدون سایش و اصطکاک دارند.

OIL SLINGER: یکی از دقیق ترین قطعات به کار رفته در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بوده و نیز دارای فرم های خاص با ابعاد دقیق می باشند که با لقی تعریف شده بر روی شافت و یا قطعات دیگر مونتاژ شده و عمل آب بندی را انجام می دهند.