تجهیز Expander-Compressor با استخراج کار مکانیکی از جریان سیال فرایندی جهت درایو کمپرسور، باعث تحرک آن می شود. این گونه تجهیز دارای موتور محرک جداگانه نمی باشد. مهندسی معکوس و تهیه ابرنقاط ایمپلرها توسط کارشناسان این شرکت انجام شده و مراحل تهیه مدل سه بعدی و نقشه ساخت پس از استخراج پارامترهای هندسی موثر در عملکرد سیالاتی ایمپلرها توسط نرم افزار CF-TURBO انجام میگیرد.متریال این نوع ایملرها از آلیاژهای با استحکام مکانیکی بالا نسبت به وزن همچون Aluminum - Grade 7175T6 می باشد. ماشینکاری کامل ایمپلر با استفاده دستگاه های CNC چهار و پنج محور انجام میگیرد. توجه خاص به الزامات استانداردهای API در زمینه متریال، روش ساخت، تست و بهره برداری از چالش های ساخت این قطعات می باشد.